Kā kļūt pamanītam starptautiski // Jūlija Giforda

LV
Lai kļūtu liels, neiztikt bez spēcīgas apņēmības, bet arī bez zināšanām, tādēļ šajā lekcijā būs iespēja iepazīties ar Jūlija Gifford pieredzi un zināšanām par to, kā kļūt pamanītam starptautiskos medijos un iekļūt starptautiskā tirgū.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit - https://teikums.lv/en/about.

ENG
To become huge, you do not only need strong determination but some knowledge as well, so during this lecture Jūlija Gifford will share her experience and knowledge on how to become noticed by international media and get into international market.

This event is for Teikums members only! If you're not a Teikums member, but want to become one, please contact us here https://teikums.lv/en/about.