Tiesības darba jautājumos / Normunds Staris

LV
Šajā pasākumā Normunds Staris, profesionāls jurists ar vairāk kā 10 gadu pieredzi investīciju menedžmentā Baltijas reģionā, stāstīs par to, kādas tiesības un pienākumi darba jautājumos jāievēro gan darba devējam, gan darba ņēmējam.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit https://teikums.lv/en/about.

ENG
In this event Normunds Staris, professional lawyer with more than 10 years experience in the management of investments in the Baltic Region, will tell you about rights and responsibilities that bind employer and employee.

This event is for Teikums members only. If you're not a Teikums member, but want to become one, contact us here https://teikums.lv/en/about