Biroja Meditācija ar Daci Daliņu

LV
Februāra beigās Teikums viesosies Dace Daliņa no Labo sajūtu laboratorija, lai atbrīvotu mūsu zemapziņu no nospiedošām domām un ļautu tās sakārtot. Meditācijā Dace izmanto Berta Hellingera (Bert Hellinger) konstelācijas metodi (Systemic Constellations and Systemic Family Constellations). Šī metode palīdz atklāt problēmas ģimenē, attiecībās, uzņēmumos, dažādās grupās vai indivīdos, sniedzot iespēju ātrāk nonākt pie to apzināšanās un risināšanas.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit - https://teikums.lv/en/about

ENG
Closer to the end of February our guest at Teikums will be Dace Daliņa from Labo sajūtu laboratorija to free our subconscious from depressing thoughts and to let us sort out thoughts. For meditation Dace uses Bert Hellinger method of Systemic Constellations and Systemic Family Constellations. This method allows to discover problems in family, relationships, companies, different groups or individuals, allowing to be sooner aware of the problems and to solve them.

This event is for Teikums members only. If you're not a Teikums member, but want to become one, please contact us here - https://teikums.lv/en/about