Kaspars Vendelis // Sleep for your health and productivity

LV
Mūsu veselību un produktivitāti nosaka mūsu garīgā un fiziskā labsajūta, un kā gan to var iedomāties bez veselīga miega? Par to, kā un kāpēc labi izgulēties, pastāstīs Kaspars Vendelis.

Lekcija notiks Teikumā Ausma un paredzēta tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit https://teikums.lv/en/about !

---
ENG
Our health and productivity depends on our physical and mental wellness and it's unimaginable without a healthy sleep! Kaspars Vendelis will tell you more about how and why you should have a whole night of good sleep.

Lecture will happen at Teikums Ausma and is for Teikums members only. If you're not a Teikums member, but want to become one, contact us here https://teikums.lv/en/about !