Onboarding / Offboarding

22.11.2018. kopstrādes telpās "Teikums" notiks cilvēkresursu un personāla vadības konceptuālā projekta "SMART HR" seminārs par stratēģisku procesu vadību. 

Semināra programma tiks precizēta tuvākajā laikā.