TE BAUDA // filmu vakars // movie evening

Nāc un pievienojies mums, kopīgi skatoties visvairāk citēto filmu jebkurā pārdošanas darbnīcā/lekcijā kopš filmas "Wall Street"!

"Boiler Room" stāsta par Setu, kurš strādā kā brokeris ar Long Island, N.Y., pārdodot bezvērtīgas vai apšaubāmas akcijas ar 'high-pressure' telefona taktiku. Ja jums jebkad ir nācies veikt 'aukstos zvanus', šī filma būs īpaši interesanta!

Šis pasākums ir tikai TEIKUMS biedriem. Ja jūs vēlaties pievienoties, sazinieties ar mums!

//

Come and join us watching the most quoted movie of any sales workshop since the "Wall Street"!

"Boiler Room" tells the story of Seth who gets a daytime job as a broker with a Long Island, N.Y., bucket shop that sells worthless or dubious stock with high-pressure telephone tactics. If you ever had to make a cold call, you will enjoy it greatly!

This event is only for TEIKUMS members. If you want to participate, contact us!