TE AUG // sharing solutions

Dažādu nozaru profesionāļi ir kopstrādes telpu pievienotā vērtība tieši to atšķirīgās pieredzes dēļ. Šī iemesla dēļ veidojam nefomrālas rīta tikšanās, kuru laikā TEIKUMS biedri sanāk kopā, lai dalītos ar aktuāliem projektiem un idejām un gūtu ieteikumus un padomus to realizēšanā, jo bieži vien mums ir nepieciešams skats no malas, lai varētu virzīties tālāk uz priekšu.

Šis pasākums ir tikai TEIKUMS biedriem.

//

Different field professionals are one of the added values for a coworking space because of their diverce experience. That's why we are organising informal meetings where TEIKUMS members come together, share their projects and ideas and can get a feedback, suggestions and advice for solutions, because often view from aside is that what we need to get further.

This event is only for TEIKUMS members.