Automatizētā pārdošanas piltuve

Kā apvienot visus procesus, kas saistīti ar pārdošanu un mārketingu vienā automatizētā sistēmā.

  • Pārdošanas piltuve - kas tā ir, no kādiem etapiem tā sastāv un kāpēc tā ir svarīga
  • Pārdošanas piltuves darbības principi un pārdošanas procesu automatizācija
  • Trīs piemēri par reāliem uzņēmumiem, kas izmanto pārdošanas piltuves metodi 

Pārdošanas piltuve – tēma, kas pēdējo mēnešu laikā izraisa arvien lielāku interesi. 

Šīs metodes izmantošana palielina mārketinga efektivitāti, līdz pat par desmit reizēm samazinot izmaksas uz viena jauna klienta piesaisti un pirkuma konversiju palielinot līdz pat 40%.

Pasākums būs noderīgs uzņēmumu vadītājiem, kuru mērķis ir palielināt uzņēmuma pārdošanas apjomus, optimizējot procesus un neizmantojot skaļas un dārgas reklāmas kampaņas. Lekcija būs vērtīga arī mārketinga un pārdošanas speciālistiem.

Lekcijas laikā noskaidrosim kādiem uzņēmējdarbības virzieniem ir piemērota pārdošanas piltuve, salīdzināsim to ar klasiskajām pārdošanas metodēm un noskaidrosim, kā uzsākt izmantot šo metodi.

9:00 Reģistrācija un vieglas brokastis
9:30 Lekcija
10:15 Trīs piemēri par reāliem uzņēmumiem, kas izmanto pārdošanas piltuves metodi
11:00 Sarunas un tīklošanās, izmantojot Keith Ferrazzi metodi

Lekciju vadīs Jevgenijs Tihonovs – Blondie.lv līdzdibinātājs un vadītājs. Blondie.lv konsultē uzņēmumu īpašniekus un vadītājus pārdošanas un mārketinga jautājumos 13 pasaules valstīs. Blondie.lv klientu vidū ir pasaulē labi zināmi zīmoli, kā arī spēcīgi Latvijas uzņēmumi. Blondie.lv Latvijā darbojas mazāk kā gadu un piedāvā Latvijas tirgum unikālus risinājumus, kas balstīti uz progresīvām analītikas metodēm un darbību automatizāciju.

Lekcija notiks krievu valodā.

//

Как объединить все процессы, связанные с продажами и маркетингом, в одну автоматизированную систему

• Воронка продаж - что это, какие бывают этапы и почему это важно.
• Принципы работы автоворонки и основные принципы автоматизации продаж
• Разбор трех примеров применения автоворонки в Латвии.

Автоворонка продаж - тема, набирающая обороты в последние несколько месяцев. Применение этого метода позволяет повысить эффективность маркетинга снизив стоимость привлечения одного клиента до 10 раз, а конверсию в покупку до 40%. 

Эта лекция будет полезна руководителям компаний, заинтересованным в увеличении объемов продаж посредством оптимизации процессов, без громких кампаний. Лекцию также полезно услышать специалистам по маркетингу и продажам.
Во время лекции мы рассмотрим, в каком бизнесе применимы автоворонки, в чем преимущества этого метода по сравнению с классическим подходом, и как его начать внедрение.

9:00 Регистрация, легкий завтрак
9:30 Лекция
10:15 Разбор трех латвийских кейсов
11:00 Нетворкинг по методике Кейта Ферраци

Евгений Тихонов - соучредитель и CEO компании Blondie.lv, работающей в сфере консалтинга в сфере продаж и маркетинга имея клиентов из 13-ти стран. На его счету решения для известных на весь мир международных брендов и для некоторых из крупнейших латвийских предприятий. В Латвии Blondiе работает меньше года и предоставляют уникальные для этого рынка услуги, основанные на передовых разработках в сферах аналитики и автоматизации работы с клиентом.