SmartHR Akadēmija

12.-16 martā kopstrādes telpās "Teikums" notiks intensīvākais HR kurss 2018. gada tendencēs: cilvēkresursu vadība, HR tehnoloģijas un inovācijas. Praktiski piemēri un apmācības risinājumiem.

12. marts / HR dati un analītika

Visa pamatā ir dati! Uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana nav tikai tendence, bet gan stratēģiska nepieciešamība. Tā ļauj uzņēmumiem izmantot resursus efektīvi, lai pārvaldītu darbiniekus, samazinātu mainību un veicinātu iesaisti, pastiprinot personāla vadības lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā.
Kādas ir jaunākās HR tendences? Kā iegūt datus ne tikai no esošajiem, bet arī bijušajiem darbiniekiem? Un kā ar šiem datiem rīkoties, atbilstoši jaunākajai GDPR datu regulai?

13. marts / Darbinieku piesaiste un atlase

Esošajā darba tirgus situācijā, kad talantu piesaiste, noturēšana un iesaiste kļūst arvien grūtāka, pareizo "talantu" un jau esošo darbinieku uzmanības pievēršana nereti ir arī personāla vadības galvenais uzdevums. Kā panākt, lai potenciālie kandidāti ierauga uzņēmumu, tā dotās iespējas un saskata savu potenciālu tajā? Kā izlemt par metodēm, ko izmantot kandidātu atrašanai, lai izvairītos no resursu izšķērdēšanas? Kā piesaistīt jaunos, skaistos un valodas zinošos? Kā gūt pārliecību par atrastā kandidāta atbilstību?

14. marts / Iesaiste un motivācija

Darbinieku sniegums var gan veicināt, gan sagraut uzņēmuma plānus, tādēļ svarīgi izzināt darbinieka motivācijas virzītājus un veidus, kā tos ietekmēt.
Pētījumi norāda, ka lielāka darbinieku iesaiste noved pie augstākas produktivitātes, un uzņēmumi ar augstu darbinieku iesaisti ir pat par 200% rezultatīvāki mērķu sasniegšanā. Kā parādīt darbiniekiem, ka viņu darbs ir nozīmīgs un tiek novērtēts? Kādas ir darbinieku iesaistes un motivācijas tendences? Kā izvērtēt motivācijas risinājumu atbilstību?

15. marts / Izaugsme un apmācības

Apmācības ir lieliska iespēja paplašināt darbinieku zināšanu bāzi un nodrošināt attīstību gan personālam, gan arī organizācijām. Tās nodrošina konkurences priekšrocības, taču attīstības iespējas nereti ir dārgas un laikietilpīgas. Paralēli apmācību izmaksām, ir dzirdēti komentāri, ka apmeklējot mācības, tiek zaudēts darba laiks, kas var kavēt arī projektu paveikšanu laikā. Ne velti lielāko uzņēmumu apmācību plāna izstrādei tiek veltīti mēneši, lemjot par pareizāko risinājumu un metožu izmantošanu. Kā novērtēt mērķim un laikam atbilstošas darbinieku attīstības investīcijas? Kā izvērtēt pareizāko apmācību veidu? Kā iemācīt mācīties?

16. marts / Komanda un kultūra

Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. Kultūras tendencēm ir paradums dziļi iesakņoties. Vērojot dažādas komandas darbībā, var viegli pamanīt, kāda ir valdošā kultūra uzņēmumā. Vai mēs pamanām paradumus? Cik motivēti un drosmīgi esam iesaistīties, lai veidotu un dzīvotu tādā kultūrā, lai bizness plauktu? Kā radīt efektīvas un veiksmīgas komandas? Kā nodrošināt jēgpilnas līderības stratēģiju?