Business vs Pandemic // #3 Teikums Community Chat LV
Šajā ceturtdienā aicinām Teikumiešus pievienoties trešajai Zoom sarunai Business vs Pandemic, lai uzzinātu, kā pandēmijas laikā sokas citu Teikumiešu uzņēmumiem un industrijām, kāda ir viņu pieeja un risinājumi.

Ar savu stāstu dalīsies Mārtiņš Spravņiks no uzņēmuma Baltsum, kas ražo mēbeles bērniem;
Liene Ozolkāja no SIA Executive Agency, kas nodrošina biznesa un citu veidu menedžmenta konsultācijas;
un Ieva Beilina no uzņēmuma Smart Vision, kas nodarbojas optikas pakalpojumu sniegšanu.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Piekļuvi Zoom sarunai meklē e-pastā. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit - https://teikums.lv/en/about.

ENG
This Thursday we invite all Teikumers to join Zoom chat Business vs Pandemic to find out how other Teikumers, their businesses, and industries are doing, what are their approaches and solutions.

During this meeting stories will share Mārtiņš Spravņiks from company Baltsum that specializes in children’s furniture manufacturing;
Liene Ozolkāja from SIA Executive Agency that provides business and other management consultancy activities;
and Ieva Beilina from company Smart Vision that specializes in optical services.

This event is for Teikums members only. You will find access to the Zoom meeting in your e-mail. If you're not a Teikums member, but want to become one, contact us here - https://teikums.lv/en/about.