Business vs Pandemic // Teikums Community Chat

LV
Šajā ceturtdienā aicinām Teikumiešus pievienoties Zoom sarunai Business vs Pandemic, lai uzzinātu, kā pandēmijas laikā sokas citu Teikumiešu uzņēmumiem un industrijām, kāda ir viņu pieeja un risinājumi.

Ar savu stāstu dalīsies Sanita Meijere no uzņēmuma SK ID Solutions, kas specializējas starptautiskos e-identitātes risinājumos;
Lauris Bronušs un Rinalds Trukss no uzņēmuma Global Consulting, kas konsultē uzņēmumus finanšu jautājumos;
un Normunds Daudiss, kurš darbojas gan ceļojumu, gan medicīnas nozarē.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Piekļuvi Zoom sarunai meklē e-pastā. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit - https://teikums.lv/en/about.

ENG
This Thursday we invite all Teikumers to join Zoom chat Business vs Pandemic to find out how other Teikumers, their businesses, and industries are doing, what are their approaches and solutions.

During this meeting stories will share Sanita Meijere from company SK ID Solutions that specializes in international e-identity solutions;
Lauris Bronušs and Rinalds Trukss from company Global Consulting that advises businesses on financial matters;
and Normunds Daudiss who works both in the travel and medical industry.

This event is for Teikums members only. You will find access to the Zoom meeting in your e-mail. If you're not a Teikums member, but want to become one, contact us here - https://teikums.lv/en/about.