Marketing isn't Advertising // Jānis Kļaviņš

LV
Kopš 2008. gada Jānis Kļaviņš vadījis mārketinga un komunikāciju apmācības mediju un radošo aģentūru darbiniekiem un mārketinga vadītājiem, uzstājies ar vieslekcijām vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī biznesa vadības konferencēs. Nozarē strādājis par reklāmas tirgus analītiķi, komunikācijas stratēģiju veidotāju, mediju aģentūras “Initiative Latvia”, Valmieras biznesa inkubatora vadītāju. Izstrādājis biznesa attīstības stratēģijas vairākiem vadošiem Latvijas uzņēmumiem un šobrīd strādā kā biznesa konsultants.

Šajā lekcijā Jānis pastāstīs, kādēļ maldīgi starp reklāmu un mārketingu likt vienādības zīmi un kā mārketinga skatu punktu izmantot, lai veicinātu zīmola mērķu sasniegšanu. Kā arī dalīsies ar novērojumiem klasiskām uzņēmēju domāšanas kļūdām, kuras apkopojis pēdējo divu gadu laikā, konsultējot vairāk nekā 500 Latvijas jaunos uzņēmumus.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikumietis, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit - https://teikums.lv/en/about!

ENG
Since 2008 Jānis Kļaviņš has managed marketing and communications training for media and creative agency employees and marketing managers and delivered guest lectures in many higher education institutions of Latvia as well as business conferences. In this field he has worked as an advertising market analyst, communication strategy planner, media agency “Initiative Latvia” and business incubator of Valmiera manager. He has planned business development strategies for several leading companies in Latvia and right now works as a business consultant.

During this lecture, Jānis will tell you why advertising and marketing can't be considered the same and how to use marketing viewpoints to promote the brand achievements. He will share his observations on classic mistakes in entrepreneurial thinking that he has collected during the last two years while consulting more than 500 new Latvian companies.

This event is for Teikums members only. If you're not a Teikumer, but want to become one, contact us here - https://teikums.lv/en/about!