Think - see - touch. Design Thinking for Your Ideas.

ENG
Think - see - touch. Design thinking for your ideas.

Like a Coffee is Teikums resident and small international IT development company, extending it's ideology to Design Thinking. Like a Coffee uses Design Thinking approach in their work and feel that this ideology and methodology should be spread as something that fits people needs.
Did you ever ask yourself: is my product (service, proposition) something that my customer really needs? Who is the person that influences my business (would it be customer or colleague or person leaving comment on my Facebook post)? How can I better fine-tune my activity to meet the needs of people?
If you thought "yes" at least once previously, then we invite you to the presentation/discussion about Design Thinking where Like a Coffee would like to share their vision and experience, discuss why Design Thinking is important and find a way it could be useful for you.
After the discussion we will choose some lucky ones who will get free of charge moderated full day Design Thinking session with Like a Coffee to solve a problem or develop an idea.
Join us!

Lecture is going to happen at Teikums Teodors. This event is for Teikums members only. If you're not a Teikums member, but want to become one, contact us!
---
LV
Iedomājies - ieraugi - patausti. Dizaina domāšana jūsu idejām.

Like a Coffee ir Teikums rezidents un neliels starptautisks IT uzņēmums, kas ir iekļāvis Dizaina Domāšanu savā ideoloģijā. Like a Coffee izmanto Dizaina Domāšanas pieeju savā darbā un uzskata, ka šī pieeja ir piemērota mūsdienu cilvēkam, un tā ir jāpopularizē.
Vai esat kādreiz sev jautājuši, vai mans produkts (serviss, piedāvājums) ir tāds, kas manam klientam tiešām ir nepieciešams? Kas ir tie cilvēki, kuri ietekmē manu biznesu (vai tas būtu klients, kolēģis vai kāds, kas atstāj komentāru manam Facebook ierakstam)? Kā es varu uzlabot savu darbību, lai tā labāk atbilstu cilvēku vajadzībām?
Ja Jūs atbildējāt "jā" uz vismaz vienu no šiem jautājumiem, mēs aicinām Jūs uz prezentāciju-diskusiju par Dizaina Domāšanu, kur Like a Coffee iepazīstinās ar savu redzējumu un dalīsies savā pieredzē, kā arī aicinās apsriest Dizaina Domāšanas svarīgumu un saprast, kā tā var noderēt tieši Jums.
Pēc diskusijas mēs izvēlēsimies pāris laimīgos, kuri saņems bezmaksas vienas dienas moderētu Dizaina Domāšanas sesiju ar Like a Coffee, lai atrisinātu problēmu vai attīstītu ideju.
Pievienojies!

Lekcija notiks Teikumā Teodors. Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikums biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums!