Reklāma dažādos uzņēmuma attīstības posmos // Andris Rubīns

LV
Nāc un uzzini, kā izmantot reklāmu par labu Tavam uzņēmumam, jo šajā lekcijā Andris Rubins (DDB Latvia) dalīsies zināšanās par to, kāda veida reklāma būtu uzņēmumam piemērotāka atkarībā no tā attīstības posma.

Šis pasākums paredzēts tikai Teikums biedriem. Ja neesi Teikuma biedrs, bet vēlies par tādu kļūt, sazinies ar mums šeit - https://teikums.lv/en/about.

ENG
Come and learn how your business can benefit from advertising, because during this lecture Andris Rubins (DDB Latvia) will share his knowledge on what type of advertising suits company best regarding it's stage of development.

This event is for Teikums members only! If you're not a Teikums member, but want to become one, please contact us here https://teikums.lv/en/about.